Beberapa  brusa saham malaysia yang akan menymbang sasaran kepada SDG dengan SDG sasaran 4.

March 2, 2021 by No Comments

Menjalankan program pendidikan pelabur untuk nyaris 37,000 peserta.

fbs malaysia

Bergabung bersama bersama ahli-ahli Persekutuan Pertukaran Dunia lain di semua dunia untuk fbs malaysia bersempena bersama bersama Minggu Pelabur Dunia Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti . Upacara ini digunakan untuk memulakan edisi ke dua Cabaran Debat Pelaburan Nasional, yang merupakan pertandingan yang dirancang untuk merangsang minat, percakapan dan penyelidikan di kalangan pelajar pengajian tinggi, untuk melengkapkan mereka bersama bersama ilmu berkenaan pasaran modal dan untuk memupuk asas yang kuat pelabur terhadap generasi akan datang.

Terlibat Visi untuk Mengubah untuk menggerakkan program celik kewangan untuk sekolah, menjangkau 2,183 pelajar dari 23 sekolah menengah di Lembah Klang dan Sarawak. Mengeluarkan Pernyataan Sokongan CEO untuk WEP inisiatif bersama bersama terhadap Wanita PBB dan PBB Global Compact.

Meneruskan penyertaan Bursa Saham Malaysia di di dalam «Ring the Bell for Gender Equality» Tahunan kelima, sebuah kolaborasi global yang melibatkan lebih daripada 80 pertukaran di semua dunia.

Bersama memberi saran seminar Wanita dan Pelaburan yang julung kali diadakan bersama bersama Majlis Kebangsaan Wanita Organizations Malaysia . Seminar ini mempunyai tujuan untuk menunjang wanita belajar berkenaan perancangan dan pelaburan kewangan dan mendorong mereka untuk mengambil bahagian di di dalam pelaburan pasaran saham, dan terhitung untuk menarik entrepreneur wanita untuk menyatukan dana dari pasaran modal.

sasaran SDG 13.

Menubuhkan Pasukan Petugas Tindakan Iklim untuk mengkoordinasikan usaha untuk menaikkan prestasi dan pelaporan persekitaran kita – di di dalam kaitannya bersama bersama risiko dan peluang yang berkenaan bersama bersama iklim – menuju penerapan Saran TCFD.

Termasuk pelaporan pelepasan Skop 1 dan Skop 3 GRK Bursa Saham Malaysia.

sasaran SDG yang 16.

Meminda Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama dan ACE untuk memperkenalkan beberapa langkah anti-rasuah dan pemberitahuan kepada PLC, sebagai sebahagian daripada komitmen Bursa Saham Malaysia untuk anti-rasuah dan sejalan bersama fbs malaysia dengan  bersama Rancangan Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 . Di bawah pindaan baru, PLC wajib menentukan dan melakukan basic dan prosedur pencegahan rasuah dan pemberitahuan dari 1 Jun 2020 dan seterusnya.

Menjalankan program pendidikan dan advokasi berkala untuk memperkuat amalan dan pendedahan PLC berkenaan beberapa langkah pencegahan rasuah, bersama bersama memberi tumpuan terutamanya terhadap seksyen 17A baru, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *